Het Verbeterplan, een beproefd plan van aanpak! 

De manier om een verbeterplan te ontwikkelen is terug gaan naar de basis. De basis van projectmanagement, kwaliteitszorg, methode, procesdenken, verandermanagement en nog meer veel toegepaste methoden in organisaties. Met basis wordt bedoeld dat elke organisatie bepaalde uitgangspunten heeft die de inhoud van de organisatie vormen. Dat is de basis waar het verbeterplan op aansluit.

Het verbeterplan kent een structuur:

  • Plan-opdracht
  • Analyse
  • Doelstelling
  • Aanpak
  • Uitvoering
  • Evaluatie
  • Terugkoppeling

PLan-opdracht

Het opstellen van een plan-opdracht is nodig om de focus scherp te stellen. Het in één A4 samenvatten van je situatie, probleem en oplossing, dwingt om keuzes te maken en hoofd van bijzaken te splitsen. De opdrachtgever of het management, is in staat om een snelle check door te voeren of de planuitvoer rendabel is voor de organisatie; wat is de return of investment?

Analyse
Analyse is vaak een puzzel van oorzaken en gevolgen. De kunst zit 'm in het scherp kunnen formuleren van gebrek of probleem. Is het probleem ook echt aanwezig? Heb je een probleem nodig om een verbetering te kunnen doorvoeren? Je hoeft geen onvoldoendes te scoren om toch met enkele aanpassingen je winst te vergroten.
 

Doelstelling
Die ene zin die het hele plan moet omvatten. Dat is een secuur werkje. Vage doelstellingen leiden vaak tot ontraceerbaar resultaat. Maar hoe formuleer je die zin die ook nog uitvoerbaar en realistisch moet zijn. Hoe zit het met de motivatie? Is de organisatie wel bekend met dit soort doelen? Een prachtig vraagstuk om samen met de medewerkers te beantwoorden.

Aanpak
De aanpak laat een stuk verwerking van kennis zien. Welke organisatorische kenmerken stip ik aan met dit plan? Het is vaak geen of/of verhaal. Het verbeterplan maakt een plus/plus verhaal. leer een procesmodel tekenen en begrijpen wat dit met kwaliteit te maken heeft. Hoe je hierop kan sturen en zo een verandering in gang kan zetten. En niet te vergeten hoe de borging herkenbaar en uitvoerbaar moet zijn. Dat is een opstap naar een fantastische  bijdrage aan je organisatie.

Uitvoering

Meten is weten. Een uitdrukking die vaak misbruikt wordt. Meet is eigenlijk gewoon meten. De vraag is wanneer je iets weet of te weten bent gekomen waar je iets aan hebt. Met welke sturing ga je de uitvoering in, hoe communiceer je? De bekende TVB's: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Evaluatie

Geen output zonder check. Evalueren moet je leren. Het gaat verder dan de vraag: " hoe ging 't", of " Is 't af?". Evalueren laat je de informatie verzamelen die inzicht geeft in het gehele proces, de gehele investering. Middels het verbeterplan kun je een mooi deel van de cyclus van kwaliteit doorvoeren; het evalueren van je eigen verbeterplan en alles wat relevant is om te weten te komen.

Terugkoppeling
Om de kwaliteitscirkel rond te maken is het noodzakelijk om met de informatie uit de evaluatie aan de slag te gaan. Wat leren we voor een volgende keer? Wat gaan we borgen? Wat zijn we eigenlijk te weten gekomen? Dat kan op vele manieren plaatsvinden; binnen het plan, binnen je afdeling of zelfs binnen en buiten de organisatie. In ieder geval winst om de juiste dingen te doen. Dat is de kracht van het verbeterplan.
 
Share this:

Neem contact op

Adres:       Schipperslaan 4-i, 1906 BG Limmen
Telefoon: +31 72 5 099 095
Email:        Johan@turning.nl